SU YALITIM SİSTEMLERİ NEDİR?

Yapıların sudan ve zararlı etkilerinden korunması için suyun yapıların dışında tutulması; havuzlar, su depoları, göletler gibi yapılarda ise suyun yapı içerisinde tutulması ve dışarıdan gelebilecek sızıntı sularına karşı korunması için yapılan işlemlere su yalıtımı denir.

Su yapı ömrünü ve dayanıklılığını etkileyen önemli bir dış etkendir. Yapının taşıyıcı elemanlarına sızan su zaman içerisinde korozyona neden olarak taşıyıcı kesitlerinin azalmasına ve yük taşıma kapasitelerinin ciddi miktarda düşmesine neden olur. Ayrıca beton içerisine sızan su donma çözünme döngüsüyle betonun bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına yol açar. Özellikle temel ve bodrum katlarda zemin suyundan kaynaklı sülfat gibi kimyasallar temel betonuyla kimyasal reaksiyona girerek yine betonun yapısının bozulmasına neden olur. Tüm bu faktörler bina ömrünü negatif yönde etkiler. Yapı içerisinde kontrol edilemeyen su insan sağlığına zararlı küf, mantar gibi organik maddelerin de oluşumuna yol açar ve yaşam alanındaki konforu etkiler.

Toprak seviyesi altındaki yapı elemanlarını zemin suyu ve rutubetin negatif etkilerinden korumak, toprak seviyesi üzerindeki yapı elemanlarında ise yağışlardan korunmak ve yapı bölümleri arasında sızdırmazlık oluşturarak konforlu yaşam alanları sağlamak için su yalıtımı yapılır. Etkin bir su yalıtımı, bine temelinden çatısına kadar su ile temas edebilecek tüm yapı elemanlarını kapsar. Zemine oturan döşemeler, temeller, perde duvarlar, su depoları, havuzlar, balkonlar, teraslar, banyolar, dış cepheler ve yapıda su ile temas potansiyeli bulunan tüm alanlar su yalıtım uygulamasına dahil edilebilir.

Su yalıtımı uygulaması farklı yapıdaki su yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılabilir. Geniş ürün portföyüyle AVISTA, elastomerik reçine esaslı, çimento esaslı, bitüm esaslı, poliüretan esaslı ve poliürea esaslı su yalıtım malzemeleri ile temelden terasa tüm su yalıtım uygulamaları için güvenilir çözümler sunar.

Su yalıtım malzemesi, uygulama yapılacak alan özellikleri, yapının kullanım özellikleri ve çevresel faktörler de dikkate alınarak seçilmelidir. Temel su yalıtımı için çok iyi performans gösteren bir su yalıtım malzemesi üzeri açık bırakılan ve yoğun yaya trafiğine maruz bir terasta iyi bir çözüm sunamayacaktır. En iyi su yalıtım malzemesi en başta bahsedilen faktörlere en uygun malzemedir.

Doğru su yalıtım malzemesinin seçilmesi kadar bu malzemenin doğru şekilde uygulanması da su yalıtım performansını etkileyen bir faktördür. Doğru uygulama için yüzey teşhisinin ve yüzey hazırlığının doğru şekilde yapılması, kullanılacak su yalıtım malzemesinin doğru şekilde uygulanması ve kürlenmesinin doğru şekilde sağlanması gerekmektedir.